Blog

układ konsumencki upadłość konsumencka
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemów z długami. Jeżeli posiadasz majątek, który chcesz uchronić przed egzekucją i jednocześnie Twoje aktualne dochody pozwolą Ci na spłatę zobowiązań pod warunkiem ich rozłożenia na dłuższy okres lub częściowego umorzenia, to idealnym rozwiązaniem może dla Ciebie być konsumenckie postępowanie układowe (układ konsumencki). Do marca 2020
sankcja darmowego kredytu
Sankcja kredytu darmowego pojawiła się w polskim prawodawstwie najpierw w art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, a obecnie jej zasady i zakres określa art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zmiana została spowodowana koniecznością implementacji na polskim gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE
upadłość konsumecka

Upadłość konsumencka

Nowa upadłość konsumencka Dnia 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. W istotny sposób nowelizacja wpłynęła na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W jaki sposób? O tym poniżej. Upadłość konsumencka – co to jest i dla kogo? Upadłość konsumencka to w uproszczeniu postępowanie wszczynane w
odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku jest czynnością polegającą na złożeniu stosownego oświadczenia. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku pozwala uwolnić się od długów spadkowych, a także – również bardzo istotne, zmienia kolejność dziedziczenia. Skutki złożenia oświadczenia Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku ma ten skutek, że osoba, które to oświadczenie złożyła traktowana jest jakby nie dożyła otwarcia spadku – czyli dnia,
TOP